COVERED WARRANT
Chỉ số +/- (%) KLGD GTGD KLGD TT GTGD TT CK Tăng/Giảm
VN-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0

chứng
khoán
Tham chiếu Bên mua Khớp lệnh Bên bán Lịch sử giá Nhà ĐTNN CK cơ sở Giá TH Độ lệch Tỉ lệ Ngày
GDCC
TCPH
T.C Trần Sàn Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mở Cao Thấp BQ Mua Bán CK Giá