VN30
Chỉ số +/- (%) KLGD GTGD KLGD TT GTGD TT CK Tăng/Giảm
VN-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0

chứng
khoán
Tham chiếu Bên mua Khớp lệnh Bên bán Lịch sử giá Nhà Đầu tư NN
TC Trần Sàn Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá TH KL TH +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mở Cao Thấp BQ Mua Bán Room CL